SoveLin hallitus 2023

Puheenjohtaja

Janne Mikkonen (Suomen Diabetesliitto ry)


Varsinaiset jäsenet

Leena Nieminen (Suomen Nivelyhdistys ry)

Heidi Huttunen (Suomen CP-liitto ry)

Paula Lehtomäki (Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry)

Sirpa Kälviäinen (Lihastautiliitto ry)

Ulla Rantanen (Suomen Reumaliitto ry)

Veera Farin (Hengitysliitto ry)


Varajäsenet

Kirsi-Kaipainen Pyykkö (Suomen Reumaliitto ry)

Hanna Ihantola (Suomen CP-liitto ry)

Anna-Liisa Kemi (Suomen Nivelyhdistys ry)

Kati Rantonen (Mielenterveyden keskusliitto ry)

Per Lindroos (Folkhälsans förbund rf)


Esittelijä ja sihteeri

Jari Kostiainen (SoveLi ry)