Yritysyhteistyö

Lähtökohdat

 • SoveLi on valtakunnallinen kattojärjestö, joka kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää kansanterveys- tai vammaisjärjestöä.
 • SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.
 • Toiminta perustuu jäsenjärjestöjen kanssa tehtävälle yhteistyölle.
 • SoveLin visio on: Jokaisella on mahdollisuus liikkua.
 • SoveLin yrityshteistyö perustuu SoveLin sääntöihin ja arvoihin. Arvot ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, osallisuus, asiantuntijuus ja vastuullisuus. SoveLi edistää näiden arvojen toteutumista omassa toiminnassaan.


Edellytykset

 • Yritysyhteistyö on yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, jotka haluavat edistää pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksia ja joiden toiminta on SoveLin arvojen ja sääntöjen mukaista.
 • SoveLi edellyttää yhteistyökumppaneilta ihmisoikeuksien kunnioittamista ja kestävää kehitystä edistävien periaatteiden noudattamista. SoveLi tekee yhteistyötä hyvinvointia edistävien toimijoiden kanssa.


Toimintaperiaatteet

 • Yritysyhteistyöllä on SoveLin toiminnassa täydentävä rooli. Tuki kohdistetaan järjestön sääntöjen mukaiseen soveltavan liikunnan edistävään toimintaan. Varoja ei käytetä järjestön hallinnon ylläpitämiseen.
 • Yhteistyöstä tehdään kirjallinen sopimus. Kumppanien nimen ja logon käytöstä sovitaan erikseen.
 • SoveLin tulee säilyttää itsemääräämisoikeutensa ja riippumattomuutensa oman toimintansa ja yhteistyön toteuttamisen osalta.
 • Toimimme eri kumppaneiden kanssa tasapuolisesti ja puolueettomasti. Toiminta on läpinäkyvää.


Yhteistyön muodot

Kumppanuusjäsenyys

SoveLin kumppanuusjäseninä voivat olla terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa edistävät rekisteröidyt valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset järjestöt ja yhdistykset. Kumppanuusjäsenyyden jäsenmaksu on 250 euroa vuodessa.

Jäsenhakemus kumppanuusjäseneksi

Kannatusjäsenyys

Kannatusjäsenyys mahdollistaa yrityksen tukea soveltavaa liikuntaa edistävää työtä helposti. Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka tukee SoveLin toimintaa kannattajajäsenmaksulla, joka on yksityisiltä henkilöiltä 100 euroa vuodessa ja yrityksiltä 500 euroa vuodessa.

Jäsenhakemus kannatusjäseneksi

Yrityskumppanuus

Yrityskumppanina yrityksenne osallistuu pitkäaikaissairaiden ja vammaisten henkilöiden liikkumismahdollisuuksien ja hyvinvoinnin parantamiseen. Voimme hyödyntää yhteistyössä yrityksenne ammatillista osaamista tai resursseja. Kumppanuus voi liittyä esimerkiksi SoveLin toiminnan kehittämiseen tai kampanjaan. 

Yrityskumppanuus räätälöidään yhteisen kiinnostuksemme mukaan. Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää.

Yhteystiedot

Katri Tuomainen

toiminnanjohtaja

040 511 5941

katri.tuomainen@soveli.fi