Verkostot ja työryhmät

SoveLi toimii erilaisissa verkostoissa ja työryhmissä. 

SoveLin edustukset vuonna  2020:

Verkosto / työryhmäEdustaja
Valtion liikuntaneuvoston yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kestävän kehityksen jaostoToiminnanjohtaja Tommi Yläkangas
Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ohjausryhmä / sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriöToiminnanjohtaja Tommi Yläkangas
Liikkujan polku, vaikuttamistyöryhmä / Suomen OlympiakomiteaToiminnanjohtaja Tommi Yläkangas
VAHVA-verkosto / SOSTEToiminnanjohtaja Tommi Yläkangas
Pienjärjestöjen verkosto / SOSTEToiminnanjohtaja / asiantuntijat
Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä / Liikuntatieteellinen SeuraToiminnanjohtaja Tommi Yläkangas
Anpassad motion till tvåspråkiga kommuner -projekt / SoveLi Hankekoordinaattori Lotta Nylund ja soveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg
Liikkujan polku, tutkimustiedon soveltaminen -työryhmä / Suomen OlympiakomiteaSoveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg
Kuntien erityisliikunnan verkosto / Opetus- ja kuttuuriministeriö ja ParalympiakomiteaHankekoordinaattori Lotta Nylund
Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma ja Voimaa Vanhuuteen ohjausryhmä, hallituksen kärkihanke / IkäinstituuttiSoveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg
Esteetön ja yhdenvertainen golfympäristö -ohjausryhmä / Golfliitto ja Suomen HCP GolfToiminnanjohtaja Tommi Yläkangas
Soveltavan luontoliikunnan verkosto / SoveLiSoveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg
Valtakunnallinen soveltavan liikunnan kouluttajaverkosto / SoveLiSoveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg
Valtakunnalliset jäsenjärjestöt, hyte+soveli asiantuntijaverkosto / SoveLiSoveltavan liikunnan asiantuntija Anna Holmberg
Liikkujan polku -verkosto, eri-ikäiset yhdessä liikkeelle, viestintäryhmäViestinnän asiantuntija Satu Juoperi
SOLIA – Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminnan ohjausryhmä / Suomen ParalympiakomiteaErikoissuunnittelija Riitta Samstén, Neuroliitto