Soveltavan liikunnan perusteet -verkkokoulutus

  • 1.2.31.5.2022
  • verkossa

Soveltavan liikunnan perusteet -verkkokoulutus aukesi 1.2.2022 Liikuntakeskus Pajulahden Moodle-oppimisympäristössä Pajukossa. Syksyn 2021 aikana Soveltavan liikunnan perusteet -verkkokoulutusta on uudistettu ja laajennettu yhteistyökumppaneiden Suomen Paralympiakomitea, Soveltava Liikunta SoveLi, Ikäinstituutti ja Suomen Kuurojen Urheiluliitto kanssa. Verkko-opintoihin on tuotettu täysin uusi osio Ikääntyneiden liikunnasta, lisäksi on tuotettu uutta materiaalia ja tenttikysymyksiä on laajennettu.

Soveltavan liikunnan perusteet – verkkokoulutus on maksuton, kaikille avoin, 18 h mittainen itsenäisesti opiskeltava verkko-opintokokonaisuus.

Kevään 2022 Soveltavan liikunnan perusteet – verkko-opinnot ovat suoritettavissa 1.2. –31.5.2022 välisenä aikana. Syyskuussa 2022 aukeaa jälleen uusi verkkokurssi.

Lisätietoja⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠