Hur mår anpassade motionen i Svenskfinland?

  • ma 6.11.2023 klo 9:3011:30
  • Webinarium / Webinaari
Henkilö pelaamassa maalipalloa. Taustalla näkyy maali sekä osittain toinen pelaaja.

Vasemmalla puolella teksti ruotsiksi: Hur mår anpassade motion i Svenskfinland?
Ruotsinkielisen tekstin alla teksti suomeksi: Soveltavan liikunnan tila kaksikielisellä kentällä.


Hur mår anpassade motionen i Svenskfinland?

Varmt välkommen och fira Svenska dagen den 6.11, kl. 9:30-11:30 på webbinariet:  Hur mår anpassade motionen i Svenskfinland? Under webbinariet får du ta del av aktuella inslag från det tvåspråkiga anpassade motionsfältet från kommuner och förbund. Dessutom erbjuds en inblick i dövidrott, i det finlandssvenska teckenspråket och vilka nya termer som används inom anpassad motion och paraidrott.  

Tillställningen ordnas i samarbete med Anpassad Motion SoveLi och Finlands Svenska Idrott. Tillträde är gratis. 

Tillgänglighet: Tillfället skrivtolkas på svenska av Evantia /Sign Line Oy

Anmäl dig till webbinariet via den här länken, senast den 31.10.Soveltavan liikunnan tila kaksikielisellä kentällä

Lämpimästi tervetuloa juhlistamaan ruotsalaisuuden päivää 6.11. webinaariin klo 9:30-11:30, jossa saadaan ajankohtaiset terveiset ja kuulumiset soveltavasta liikunnasta Kruunupyyn kunnassa, syvennytään turvallisen ja reilun liikunnan periaatteisiin, saadaan tietoa soveltavan liikunnan ja paraurheilun uudesta terminologiasta ja hypätään urheilijan silmin ruotsinkielisen viittomakielen maailmaan. 

Webinaarin järjestävät Soveltava Liikunta SoveLi ja Finlands Svenska Idrott. Webinaari on osallistujille maksuton.

Saavutettavuus: Kirjoitustulkkaus ruotsinkielellä - Evantia /Sign Line Oy 

Ilmoittautuminen webinaariin tästä linkistä 31.10. mennessä.


PROGRAM & FÖRELÄSARE

OHJELMA & PUHUJAT

9.30    Välkommen

Hälsningar från idrotts- och ungdomsminister,
Sandra Bergqvist

Den anpassade motionens ställning i de svenskspråkiga kommunerna – Hanna-Aarnio, fritidskoordinator, Kronoby kommun, på svenska

Ny terminologi kring anpassad motion och paraidrott – Vilja Prinkey, liikuntatieteiden erityisasiantuntija, Liikuntatieteellinen Seura ry, på svenska och finska


Observationer av barns motorik –  Eva-Lotta Backman, ansvarig för barn och unga, Finlands Svenska Idrott, på svenska

Trygg idrott - vikten av mobbningsförebyggande arbete och hur genomföra – Karin Storbacka, Folkhälsan, på svenska

Upplevelser inom dövidrott och det finlandssvenska teckenspråket –  Lina Karlsson, dövidrottare, på svenska/finlandssvenskt teckenspråk

Den svenskspråkiga anpassade motionens framtid  -paneldiskussion  

11.30    Webbinariet avslutas


Mer information: 

Lotta Nylund, lotta.nylund@idrott.fi, 040 660 6847

Nina Eränpalo, nina.eranpalo@soveli.fi, 040 551 4468

9:30 Tervetuloa

Terveiset liikunta-, urheilu-, ja nuorisoministeriltä,
Sandra Bergqvist

Soveltavan liikunnan tila ruotsinkielisissä             kunnissa – Hanna-Aarnio, vapaa-aikakoordinaattori, Kruunupyyn kunta, ruotsiksi

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun uusi terminologia – Vilja Prinkey, liikuntatieteiden erityisasiantuntija, Liikuntatieteellinen Seura ry, suomeksi ja ruotsiksi

Havaintoja lasten motorisista taidoista - Eva-Lotta Backman, lasten ja nuorten liikuntavastaava, Finlands Svenska Idrott, ruotsiksi

Trygg idrott: Reilusti urheiluryhmässä - Karin Storbacka, Folkhälsan, ruotsiksi

Kokemuksia ruotsinkielisestä viittomakielestä liikunnan ja urheilun kentällä - Lina Karlsson, viittomakielinen urheilija, ruotsiksi ja suomenruotsalainen viittomakieli

Soveltavan liikunnan tulevaisuus ruotsinkielisellä kentällä -paneelikeskustelu

11.30 Webinaari päättyy


Lisätietoja: 

Nina Eränpalo, nina.eranpalo@soveli.fi, 040 551 4468

Lotta Nylund, lotta.nylund@idrott.fi, 040 660 6847