Utbildningstjänster

Anpassad motion SoveLis utbildningsverksamhet fokuserar på att stärka kompetensen hos aktörer inom motionsbransch samt främja motionerandets jämlikhet.

Utbildningstjänsterna passar till exempel tränare, idrottsinstruktörer och lärare, också vid evenemang och i motionsprojekt. 

Vi understöder också våra medlemsorganisationers utbildningar. Våra medlemsorganisationer får rabatt på våra utbildningstjänster.