Publikationer 


Nyhetsbrev

SoveLis nyhetsbrev förmedlar aktuell information om anpassad och hälsofrämjande motion samt nyheter från våra medlemsorganisationer. 

Nyhetsbrevet utkommer sex  gånger år 2022:

27.1. (sista möjligheten att leverera material 24.1.)

17.3. (14.3.)

12.5. (9.5.)

6.9. (1.9.)

13.10. (10.10.)

24.11. (21.11.)


Beställ nyhetsbrevet (på finska)


Redaktionens kontaktuppgifter

Katri Tuomainen

verksamhetschef

katri.tuomainen(a)soveli.fi


Andra publikationer