Publikationer 

Tidskriften Soveli

Tidskriften Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija behandlar aktuella teman inom anpassad motion ur ur motionärers synvinkel med långtidssjukdom och funktionsnedsättning/-variation.

Tidskriften utkommer två gånger per år, i mars och oktober. Den är riktad till motionsansvariga i folkhälso- och funktionshindersorganisationer, yrkesfolk i hälso- och motionsbranschen samt beslutsfattare.

Prenumerationspriset på Soveli-tidskriften är 10 euro/år.

Tidskriftens gamla nummer kan läsas gratis på nätet i Issuu-tjänsten

SoveLis medlemsorganisationer får som medlemsförmån till postkostnadspris tidskrifter åt dem som främjar motion i deras föreningar. 

Tidskriften delas också ut gratis till intressegrupper, beslutsfattare och bibliotek.

Beställ Soveli-tidskriften (på finska)

Soveli-tidskriftens mediekort (på finska) 


Nyhetsbrev

SoveLis nyhetsbrev förmedlar aktuell information om anpassad och hälsofrämjande motion samt nyheter från våra medlemsorganisationer. 

Nyhetsbrevet utkommer fem gånger år 2021:

21.1. (sista möjligheten att leverera material 18.1.)

18.3. (15.3.)

13.5. (10.5.)

9.9. (6.9.)

18.11. (15.11.)


Beställ nyhetsbrevet (på finska)


Redaktionens kontaktuppgifter

Satu Juoperi

chefredaktör

toimitus(a)soveli.fi

050 544 1028


Andra publikationer