Jämlikhet i motion

Med jämlikhet avses att alla människor är lika värda oberoende av kön, ålder, etnisk eller nationell bakgrund, nationalitet, språk, religion och övertygelse, åsikter, funktionsnedsättningar, hälsotillstånd, sexuell läggning och andra personrelaterade faktorer.

Utgångspunkten i Anpassad motion SoveLis verksamhet är jämlikhet. Vi främjar människors likvärdiga och jämlika möjligheter till motion och fysisk aktivitet. Jämlikhet och diskrimineringsfrihet är också grunden till etiskt och värde- och innehållsmässigt hållbar organisationsverksamhet.


Stöd vid planering av jämlikheten

Jämlikhet är hörnstenen i SoveLis utbildningstjänster. SoveLi utbildar aktörer i motionsbranschen och sådana som är intresserade av anpassad motion och främjar på så sätt jämlikheten inom motion. Det här är också en form av påverkansarbete för SoveLi.


Ytterligare information och hjälp med att främja jämlikheten och jämlikheten i motionsverksamhet

Katri Tuomainen

verksamhetschef

katri.tuomainen(a)soveli.fi