Tjänster

Anpassad motion SoveLi erbjuder utbildningstjänster för att öka kunskaperna inom anpassad motion, utveckla samarbetet, främja tillgängligheten och jämlikheten i motion  samt öka motionerandet lokalt, regionalt och i hela landet. 

Vi stöder våra medlemsorganisationer genom medlemstjänster och medlemsförmåner.

Du kan följa med vad som händer inom anpassad motion i Soveli-tidskriften, som utkommer två gånger per år och i vårt nyhetsbrev som utkommer fem gånger per år. Du kan också läsa våra publikationer.

 Läs mera om publikationer.