Påverkande

Påverkans- och utvecklingsarbete hör till tyngdpunkterna i Anpassad motion SoveLis verksamhet. Syftet är att förbättra förutsättningarna för hälsofrämjande och anpassad motion, öka jämlikhet i motionen och främja motion bland långtidssjuka och människor med funktionsnedsättning/-variation.

Påverkandets målsättningar grundar sig på  SoveLis strategi. Vår vision är: Alla har rätt att röra på sig.


Teman för påverkan

Finansiering av anpassad motion

Anpassad motion SoveLi främjar människors likvärdiga och jämlika möjligheter till motion och fysisk aktivitet genom att påverka finansieringen av anpassad motion i positiv riktning.


Omständigheterna för anpassad motion

Genom att påverka den fysiska livsmiljön främjar SoveLi motionens tillgänglighet.


Utveckling av den anpassade motionens verksamhetsförutsättningar

SoveLi främjar jämlika verksamhetsförutsättningar i hälsofrämjande motion och anpassad motion genom att stöda motionsverksamheten i sina medlemsorganisationer.