Stipendier för examensarbeten

Anpassad Motion SoveLi och Finlands Paralympiakommitté beviljar stipendier för examensarbeten i två kategorier med stöd av Finlands Röda Kors Ahos-stiftelse. 

250–500 euros Ahos-stipendier beviljas för examensarbeten på YH-, institut- eller kandidatnivå som behandlar idrott och motion för funktionsnedsatta, anpassad motion och motionsfostran eller hälsofrämjande motion. 
1 000–2 000 euros stipendier beviljas för pro gradu- eller doktorsavhandlingar. Stiftelsen vill stöda forskning inom anpassad motion och idrott för funktionsnedsatta och uppmuntra blivande proffs i branschen till nya innovationer inom anpassad motion.  

Stipendier delas ut vartannat år. Nästa ansökningstid är 2021.

Att ansöka om stipendium

Man ansöker om Ahos-stipendium i båda kategorierna med samma elektroniska blankett. Ansökningsblanketten ber sökanden ange nivån på sitt examensarbete, varvid ansökan automatiskt går till den rätta kategorin. Ansökan är öppen för examensarbeten som görs i Finland på alla nivåer, från institutnivå till doktorsavhandlingar. Arbetet kan vara på finska, svenska eller engelska. 


Studeranden ansöker själv om stipendiet, bifogar ett abstrakt på arbetet, nyckelord, motiveringar och en länk till det elektroniska examensarbetet. Man kan bara ansöka om stipendium en gång per arbete.  

Vid bedömningen av arbeten på pro gradu- och doktorsnivå fokuserar man på det tekniska genomförandet, den vetenskapliga nivån, innovativiteten och tillämpbarheten. När det gäller arbeten på institut-, YH- och kandidatnivå fokuserar man på fördomsfrihet, praktik och multiprofessionalitet.