Arbetspraktik på Anpassad Motion SoveLi

Vi erbjuder praktikplatser åt YH- och universitetsstuderande. Praktiken ger en god inblick i det riksomfattande utvecklandet av anpassad motion och olika uppgifter inom organisationsarbete.

Vi uppskattar initiativförmåga och förmåga till självständigt arbete. SoveLis verksamhet styrs av följande värderingar: likvärdighet och jämlikhet, delaktighet, sakkunnighet och ansvarsfullhet.


Ytterligare information

Jari Kostiainen

verksamhetschef

jari.kostiainen(a)soveli.fi