Till studenter

Stipendier för examensarbeten

Anpassad Motion SoveLi och Finlands Paralympiakommitté beviljar stipendier för examensarbeten med stöd av Finlands Röda Kors Ahos-stiftelse. Stipendierna beviljas för examensarbeten som har att göra med idrott och motion för personer med funktionsnedsättning/-variation, anpassad motion och motionsfostran eller hälsofrämjande motion. 

Läs mer om stipendier för examensarbeten.


Arbetspraktik på Anpassad Motion SoveLi