Projekt


Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner

I projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner (2018-2021) utvecklades den anpassade motionen i sex tvåspråkiga kommuner på olika sätt. 


Polku luontoon

I projektet Polku luontoon (2017–2019) fortsatte SoveLis och Forststyrelsens samarbete i att utveckla likvärdiga möjligheter till motion i naturen. I projektet tog man reda på mer om naturmotionärerna och främjade anpassad motion i naturen bl.a. genom att utforma tjänster vid Forststyrelsens utfärdsmål och utveckla bestående verksamhetsmodeller. 

Mer information om projektet och dess publikationer (på finska).


Rohkeasti luontoon

I projektet Rohkeasti luontoon främjades tillsammans med Forststyrelsen likvärdiga möjligheter till mångsidig motion i naturen och till att uppleva välbefinnande i naturen.

Mer information om projektets publikationer (på finska).


Andra projekt

SoveLi har under tidigare år också koordinerat flera utbildningsprojekt och projekt som utvecklat föreningars motionsverksamhet.


Ytterligare information om projekten

Katri Tuomainen

verksamhetschef

katri.tuomainen(a)soveli.fi