Projekt


Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner

I projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner (2018-2021) utvecklades den anpassade motionen i sex tvåspråkiga kommuner på olika sätt. 


Polku luontoon

I projektet Polku luontoon (2017–2019) fortsatte SoveLis och Forststyrelsens samarbete i att utveckla likvärdiga möjligheter till motion i naturen. I projektet tog man reda på mer om naturmotionärerna och främjade anpassad motion i naturen bl.a. genom att utforma tjänster vid Forststyrelsens utfärdsmål och utveckla bestående verksamhetsmodeller. 

Mer information om projektet och dess publikationer (på finska).


Rohkeasti luontoon

I projektet Rohkeasti luontoon främjades tillsammans med Forststyrelsen likvärdiga möjligheter till mångsidig motion i naturen och till att uppleva välbefinnande i naturen.

Mer information om projektets publikationer (på finska).


Andra projekt

SoveLi har under tidigare år också koordinerat flera utbildningsprojekt och projekt som utvecklat föreningars motionsverksamhet.