Medlemsorganisationer

Anpassad motion SoveLis medlemmar är 20 riksomfattande folkhälso- och funktionshinders- och motionsorganisationer vilkas lokalföreningar har cirka 460 000 personmedlemmar. 

Medlemsorganisationerna är entusiastiska aktörer inom anpassad motion och experter på sina medlemmars motion samt välbefinnande. 

Kontakta gärna våra medlemsorganisationer eller deras lokala föreningar!


Du kan läsa mer om våra medlemsorganisationer och deras anpassade motion på våra finskspråkiga sidor och medlemsorganisationers egna webbsidor. 

Information om att ansöka om medlemskap i SoveLi på de finskspråkiga sidorna.

Information om SoveLis medlemstjänster och medlemsförmåner.