Historia

Anpassad Motion SoveLi grundades i Vita huset i Helsingfors 14.12.1993, under namnet Suomen erityisliikunnan yhdistys SEY.

Personerna som deltog i det konstituerande mötet representerade 18 olika funktionshinders- eller folkhälsoorganisationer.

Bakgrunden

Grundandet av Suomen erityisliikunnan yhdistys SEY hade att göra med förändringar i motionsfältet i Finland på 1980- och 1990-talet. En del folkhälsoorganisationer började då ordna motionsverksamhet och vissa anställde en person som skulle ansvara för detta.

På 1990-talet intensifierades samarbetet i organisationerna och samtidigt med SEY föddes också andra nya motionsorganisationer.

Syftet med SEY var att främja likvärdigheten i motionsverksamheten och lika möjligheter för folkhälsoorganisationerna att få statsstöd för att ordna motionsverksamhet för långtidsjuka.

Från SEY till SoveLi

Suomen erityisliikunnan yhdistys SEY verkade till 1996 som oregistrerat samarbetsforum. År 1996 registrerades föreningen som Suomen erityisryhmien liikunta ry.

År 2003 ändrades namnet till det nuvarande Anpassad Motion SoveLi / Soveltava Liikunta SoveLi ry. I och med namnändringen och en ny strategi öppnades SoveLis verksamhet ännu mer för alla aktörer i branschen.

SoveLi framhåller inte så mycket motionärernas olikhet som att motion kan passa alla när den planeras rätt. Alla har rätt att röra på sig.