Om oss

Anpassad motion SoveLi är en riksomfattande expertorganisation. Vi sammanför 20 folkhälso-, funktionshinders- och motionsorganisationer som främjar anpassad motion.  

Målet med vår verksamhet är att människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar/-variationer ska få bättre möjligheter till motion som främjar hälsan och väbefinnandet samt till anpassad motion och en aktiv livsstil.

Utgångspunkten för verksamheten jämlikhet. 

Vi är medlemsorganisation i SOSTE och Olympiakommittén och Idrottsvetenskapliga sällskapet.

Läs dokumenten som styr SoveLis verksamhet och ladda ner en logo på de finskspråkiga sidorna.