Faktureringsuppgifter

Mottagning av SoveLis köpfakturor och faktureringsadress

SoveLi ry tar primärt emot fakturor i elektronisk form. 

1. Nätfakturor

Soveltava Liikunta SoveLi ry

FO-nummer: 1581135-9

Nätfakturaadress: 003715811359

Operatör: Maventa (003721291126)

Förmedlarkod vid skickning från banknätverk: DABAFIHH*

*Använd denna förmedlarkod om ni inte kan skicka fakturor direkt till Maventas förmedlarkod från ert nätfakturaprogram.


2. Skanningstjänst

Skicka fakturan till adressen 15811359@scan.netvisor.fi

Skicka fakturan som bilaga i PDF-format. Andra bilagor ska finnas i samma fil som själva fakturan. E-postmeddelandets max. storlek är 5Mb.


3. Om du inte har möjlighet att skicka nätfakturor eller fakturor per e-post kan du skicka pappersfakturor till skanningstjänstens adress.

Skicka fakturan till adressen:

Soveltava Liikunta Soveli ry

15811359

PB 100

80020 Kollektor Scan 

Skicka endast fakturor till skanningsadressen, inte kvitton.

Adressuppgifterna ska finnas både på fakturan och på kuvertet.