Kontaktuppgifter


Personal

Personalens e-postadresser har formen förnamn.efternamn(a)soveli.fi.

Verksamhetschef 

Jari Kostiainen

040 511 5941

  • Strategisk och riksomfattande utveckling
  • Samarbete med organisationer och experter
  • Utlåtanden och ställningstaganden samt samarbete inom vetenskap och forskning
  • Personaladministration, ekonomi, styrelsesamarbete

Nätverk på LinkedIn
Nätverk på twitter

Expert på anpassad motion Nina Eränpalo

040 551 4468

  • Expert- och utbildningstjänster
  • Samarbete med medlemsorganisationer och i projekt

Kommunikationsexpert 


  • Planering och utveckling av kommunikationen
  • SoveLis nyhetsbrev, soveli.fi och sociala medier


Kontor

Vårt kontor ligger i Sporttitalo i Sockenbacka i Helsingfors.

Soveltava liikunta SoveLi ry

Gjuterivägen 10

00380 Helsingfors