Var får man redskap för anpassad motion?

Många som hör till målgrupperna för anpassad motion har nytta av redskap som underlättar motionerandet. 

Det har utvecklats hjälpmedel och redskap för anpassad motion. Man kan köpa, låna eller hyra sådana.


Utlåning och uthyrning av redskap för anpassad motion

Malike har redskap särskilt för barn och människor med grova funktionsnedsättningar/-variationer samt för personer som behöver en assistent.

Solia hyr ut motionsredskap av många slag. Redskapen lämpar sig i huvudsak för vuxna som rör sig självständigt.

På webbplatsen Välineet.fi finns länkar till instanser som hyr ut redskap för anpassad motion. Där finns också information om skidcenter som har redskap för anpassad slalom samt bowlinghallar som har hjälpmedel för bowling.

Pajulahti motionscentrum hyr ut redskap för anpassad motion.

Satakunta yrkeshögskola hyr ut redskap för anpassad motion.

Uleåborgs stad lånar ut redskap för anpassad motion i Uleåborg och de omgivande kommunerna åt personer som har en kronisk sjukdom, är rörelsehindrade eller har en funktionsnedsättning.

Åbo stad hyr ut redskap för anpassad motion för lämpliga ändamål.