Rekommendationer för fysisk aktivitet -infografen

Rekommendationer för fysisk aktivitet -infografen fungerar som ett verktyg under utbildningstillfällen men också som ett informationsinslag på sociala median. Infografen finns tillgänglig på Finlands Paralympiska Kommittés och SoveLis webbsidor, både som pdf och i textform, på finska och svenska.

Powerpoint-utbildningsmaterialet fungerar som stödmaterial. Den har publicerats på finska.

Du kan redigera utbildningsmaterialet enligt eget behov.


Ladda ner materialet