Anpassad Motion SoveLi

Anpassad Motion SoveLi är en expert inom anpassad motion. SoveLi sammanför 20 organisationer som främjar anpassad motion.  

Vårt mål är att människor med kroniska sjukdomar och funktionsnedsättningar/-variationer ska få bättre möjligheter till motion som främjar hälsan och välbefinnandet samt till anpassad motion och en aktiv livsstil.

Vad är anpassad motion?

Vi främjar anpassad motion genom att erbjuda information åt professionella.

Läs mer om anpassad motion

Medlemsorganisationer

Våra medlemsorganisationer är entusiastiska aktörer inom anpassad motion och välbefinnande. 

Läs om medlemsorganisationer

Vi betjänar proffs

Våra tjänster ökar kunskaperna om anpassad motion och om jämlikhet inom motionen.

Läs mer om våra tjänster