Soveltavat liikkumisen suositukset

Soveltava viikoittainen liikkumisen suositus aikuisille, UKK-instituutti

UKK-instituutin soveltavan liikkumisen suositukset on suunniteltu terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten työkaluksi liikuntaneuvontaan.

Suositukset jakautuvat kolmeen ryhmään toimintakyvyn perusteella: suositus aikuisille, joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut, suositus aikuisille, jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen ja suositus aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla.

Soveltavan liikkumisen suositusten valmisteluryhmässä on ollut mukana UKK-instituutin ja Neuroliiton edustajia ja kokemusasiantuntijoita. Lisäksi suosituksia kommentoivat kansanterveys- ja potilasjärjestöt sekä liikuntaneuvontatyötä tekevät terveys- ja liikunta-alan ammattilaiset.

Lähde: Soveltaen liikkumalla hyvinvointia. Soveltava viikoittainen liikkumisen suositus aikuisille, joiden liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut/jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen/jotka liikkuvat pyörätuolilla. UKK-instituutti, 2020. https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/soveltavat-liikkumisen-suositukset/.