Linkkipankki

Terveyttä edistävästä ja soveltavasta liikunnasta löytyy paljon tietoa. Alle on kerätty hyödyllisiä linkkejä aiheesta kiinnostuneille.


Tietoa ja suosituksia terveyttä edistävään ja soveltavaan liikuntaan

SoveLin verkkosivulta löydät SoveLin jäsenjärjestöjen kokoamaa tietoa liikunnasta erilaisissa sairauksissa.

Monille sairastuneille liikunta on lääkettä. Duodecimin tuottamissa liikuntasuosituksissa on perusohjeet muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, lihavuus ja diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja vaaratekijät, hengityselinten sairaudet, syöpäsairaudet, masennus, raskaus ja ikääntyminen.

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto

Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto esittelee soveltavaan liikuntaan ja paraurheiluun liittyvien keskeisten käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä sekä antaa vastineet suomen termeille ruotsiksi ja englanniksi. Sanasto on tarkoitettu työvälineeksi soveltavan liikunnan ja paraurheilun parissa työskenteleville.

Jyväskylän yliopiston liikuntatietellisen tiedekunnan verkkosivuille on koottu laaja linkkikokoelma soveltavasta liikunnasta. 

UKK-instituutin verkkosivuille on koottu suosituksia terveysliikuntaan ja neuvoja liikuntaan myös monien sairauksien yhteydessä.

Ikäinstituutin verkkosivuille on koottu iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää materiaalia.

UKK-instituutti on kehittänyt yhdessä Neuroliiton kanssa soveltavan liikkumisen suositukset. Suositukset uudistettiin vuonna 2020.

Toimintavälineitä ja vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Mukana verkkopalvelussa ovat Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Malike, Liikuntakeskus Pajulahti ja Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupungit.


Tietoa ja vinkkejä soveltavaan luontoliikuntaan

Metsähallituksen verkkopalvelusta voi hakea ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen luontokohteiden palveluista myös esteettömyyden perusteella.

Retkipaikka -verkkopalvelusta löytyy tietoa retkeilystä sekä esteettömästä retkeilystä.

Palvelupolku luontoon -suunnittelutyökalu on laadittu helpottamaan ja jäsentämään luontoliikunnan suunnittelua ja toteutusta. Työkalu on toteutettu osana yhdenvertaisen luontoliikunnan kehittämistoimintaa Metsähallituksen Polku luontoon -hankkeessa, jossa pääyhteistyökumppanina toimi SoveLi.


Soveltavan liikunnan ja urheilun toimijoita

SoveLin jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset ovat aktiivisia terveyden ja liikunnan edistäjiä ja jäsenistönsä liikkumisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä lähimpään paikallisyhdistykseesi tai kattojärjestön liikunnan yhteyshenkilöön ja kysy lisää.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto on Suomen vanhin urheilujärjestö.

Suomen Paralympiakomitea kehittää ja koordinoi suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

LTS tarjoaa alan ajankohtaista tutkimustietoa ja perustietoa soveltavan liikunnan toimijoista ja toiminnasta Suomessa sekä koordinoi alan tutkimus- ja koulutustoimintaa.


Rahoituslähteitä ja liikuntapolitiikkaa

Avustusta myönnetään kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille. 

Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen toimintaan.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voidaan myöntää liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt valtionavustuskelpoiseksi järjestöksi. 

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tekee aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. 

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa.