Linkkipankki

Tietoa ja suosituksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään ja soveltavaan liikuntaan

Jyväskylän yliopiston liikuntatietellisen tiedekunnan sivuille on koottu laaja linkkikokoelma soveltavasta liikunnasta. 

Muutostaliikkeellä.fi-sivuston taustalla ovat Muutosta liikkeellä! -linjaukset eli valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Linjaukset perustuvat uusimpaan tutkimustietoon väestön terveyden ja fyysisen aktiivisuuden tilasta.

Ikäinstituutin verkkosivuille on koottu iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää materiaalia.

Monille sairastuneille liikunta on lääkettä. Duodecimin tuottamissa liikuntasuosituksissa on perusohjeet muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, lihavuus ja diabetes, sydän- ja verenkiertoelimistön sairaudet ja vaaratekijät, hengityselinten sairaudet, syöpäsairaudet, masennus, raskaus ja ikääntyminen.

UKK-instituutin sivuille on koottu suosituksia terveysliikuntaan ja neuvoja liikuntaan myös monien sairauksien yhteydessä.


Vinkkejä ja välineitä saavutettavaan liikuntaan

Liikkuva aikuinen -ohjelma tuottaa materiaaleja terveysliikunnan toimijoiden, kuten vertaisohjaajien, käyttöön. Ohjelma jatkaa Kunnossa kaiken ikää -ohjelman perintöä.

UKK-instituutti on kehittänyt yhdessä Suomen MS-liiton (nyk. Neuroliitto) kanssa soveltavat liikuntapiirakat. Soveltavat suositukset uudistettiin vuonna 2020.

Toimintavälineitä ja vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Mukana verkkopalvelussa ovat Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Malike, Liikuntakeskus Pajulahti ja Satakunnan ammattikorkeakoulu sekä Oulun, Turun ja Jyväskylän kaupungit.

Metsähallituksen verkkopalvelusta voi hakea ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista myös esteettömyyden perusteella.

Ikäinstituutin tuottamaa koottua tietoa varttuneen väen ulkoilusta ja liikuntapaikoista. Vinkkejä liikuntapaikkojen saavutettavuuden edistämiseen.

Kuntokuu on helmi- ja syyskuussa järjestettävä omaehtoisen liikkumisen seuraamiseen painottuva harrasteliikuntatapahtuma, johon jokainen voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Kuntokuun sivuilta voi ladata tai tilata kuntokortteja itselleen ja yhdistykselleen. Tavoitteena on saada ihmiset liikkeelle eli aktivoittaa liikkumaan ja liikunnan pariin. Palvelun tuottaa Suomen Paralympiakomitea 


Soveltavan liikunnan ja urheilun toimijoita

SoveLin jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset ovat aktiivisia terveyden ja liikunnan edistäjiä ja jäsenistönsä liikkumisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä lähimpään terveysyhdistykseen tai järjestön liikunnan yhteyshenkilöön ja kysy lisää.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto on Suomen vanhin urheilujärjestö.

Suomen Paralympiakomitea kehittää ja koordinoi suomalaista vammaisurheilua ja -liikuntaa matalan kynnyksen harrastamisesta aina kansainväliseen huippu-urheiluun saakka.

LTS tarjoaa alan ajankohtaista tutkimustietoa ja perustietoa soveltavan liikunnan toimijoista ja toiminnasta Suomessa sekä koordinoi alan tutkimus- ja koulutustoimintaa.


Rahoituslähteitä ja liikuntapolitiikkaa

Avustusta myönnetään kunnille sekä varhaiskasvatusta järjestäville rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille. 

Avustusta voidaan myöntää rekisteröityneille yhteisöille ja säätiöille yleishyödylliseen valtakunnalliseen toimintaan.

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voidaan myöntää liikuntaa edistävälle järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt valtionavustuskelpoiseksi järjestöksi. 

Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tekee aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. 

Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, joka toimii sen hyväksi, että suomalaiset liikkuisivat enemmän ja menestyisivät huippu-urheilussa.