Fyysisen aktiivisuuden suositus -infograafi

Fyysisen aktiivisuuden suositus -infograafi on koulutustyökalu ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa levitettävä tietoisku. Se on ladattavissa suomeksi ja ruotsiksi SoveLin ja Suomen Paralympiakomitean verkkosivuilla pdf-muodossa ja teksteinä.

Fyysisen aktiivisuuden suositus -infograafia tukeva PowerPoint-koulutusaineisto on saatavilla suomeksi. 

Voit muokata koulutuskalvoista omaan käyttöösi sopivan kokonaisuuden.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rekommendationer för fysisk aktivitet -infografen fungerar som ett verktyg under utbildningstillfällen men också som ett informationsinslag på sociala median. Infografen finns tillgänglig på Finlands Paralympiska Kommittés och SoveLis webbsidor, både som pdf och i textform, på finska och svenska.

Powerpoint-utbildningsmaterialet fungerar som stödmaterial. Den har publicerats på finska.

Du kan redigera utbildningsmaterialet enligt eget behov.Lataa materiaali / Ladda ner materialet