Yhdenvertaisuus

SoveLin toiminnan lähtökohtana ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo. SoveLi edistää ihmisten yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan sekä fyysiseen aktiivisuuteen. Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys ovat myös perusta eettisesti ja arvopohjaltaan sekä sisällöltään kestävälle kansalaistoiminnalle.

SoveLissa halutaan kehittää koko ajan toiminnan yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tavoitteena on, että SoveLin toiminta vastaa todellisia tarpeita ja kaikilla on yhdenvertainen mahdollisuus käyttää palveluita sekä osallistua toimintaan. Samalla parannetaan toiminnan laatua, koska toimiva järjestö tarvitsee monipuolista osaamista ja moniäänisyyttä.

Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon kehittämiseksi SoveLissa on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma vuosiksi 2016–2018. Suunnitelman työstämisessä ovat olleet mukana henkilöstö, luottamushenkilöstö ja jäsenjärjestöjen edustajat. Yhdenvertaisuuden nykytilaa SoveLissa on arvioitu käymällä läpi toimintaa määrittelevät asiakirjat ja yhteiset toimintatavat sekä sidosryhmille lähetetyllä yhdenvertaisuuskyselyllä.

Julkaistu suunnitelma sisältää selkeät tavoitteet ja toimenpiteet, joiden avulla yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa kehitetään tulevina vuosina niin SoveLin työyhteisössä kuin kaikessa SoveLin toiminnassa. 

Tutustu SoveLin yhdenvertaisuussuunnitelmaan tarkemmin alla.

SoveLin yhdenvertaisuussuunnitelma 2016-2018
PDF-tiedostoSOVELIN YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA.pdf (555 kB)
SoveLin yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2016-2018