Strategia

SoveLin strategia 2016–2018

 

SoveLin strategia vuosille 2016–2018 voidaan kiteyttää sanoihin: ”Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia”. Strategiaa on työstetty aikana, jolloin yhteiskunnan taloudellinen kantokyky on heikentynyt ja toimintaympäristö on ollut jatkuvassa muutoksessa. Liikuntalain uudistus, yhdenvertaisuuden vahvistuminen, valtakunnallisten terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan linjausten valmistuminen ja toimeenpano, sote-uudistus sekä rahoitusjärjestelmän uudistuminen ovat olleet merkittäviä toimintaympäristön muutoksia, jotka ovat vaikuttaneet vahvasti strategiaan.

Tiivistäen voidaan sanoa, että tämä on uudistumisen strategia. Strategiaprosessin eri vaiheissa on arvioitu SoveLin onnistumista edellisen strategian tavoitteiden toteuttamisessa, nostettu esiin uusia kehittämishaasteita, tehty tulevaisuusanalyysiä sekä hyödynnetty olemassa olevaa tietoa analysoimalla terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan toimijakartoituksen tuloksia. Strategiaprosessia on viety eteenpäin osallistavasti yhteistyössä jäsenjärjestöjen ja asiantuntijoiden kanssa.

-Anne Taulu, SoveLin toiminnanjohtaja strategian johdannossa

SoveLin strategiaan vuosille 2016-2018 pääset tutustumaan täällä.

SoveLin strategia vuosille 2016-2018