Anpassad Motion SoveLi

Anpassad Motion SoveLi är en riksomfattande samarbets-, sakkunnig- och serviceorganisation. Förbundet främjar fysiska aktiviteter som höjer och upprätthåller hälsan och funktionsförmågan.

Förbundets mål är att främja likvärdiga möjligheter till motion. Tillsammans med sina medlemsorganisationer uppmuntrar förbundet också finländare i olika åldrar att utöva motion och tillägna sig en aktiv livsstil som upprätthåller konditionen. Målet förverkligas bland annat genom utbildning, information och gemensamma projekt.

Förbundet har 20 riksomfattande folkhälso-, funktionsnedsatta- och idrottsorganisationer som medlemmar. Inom medlemsorganisationerna spelar motionen en viktig roll i främjandet av  funktionsnedsatta eller långtidssjuka personers hälsa samt i förebyggandet, vården och rehabiliteringen av olika sjukdomar och symptom. Medlemsorganisationerna är:

Medlemsorganisationerna har omkring 461 000 personliga medlemmar, varav cirka 120 000 är aktiva inom motionsverksamheten. Medlemsorganisationerna har över
1 100 lokala föreningar runt om i landet.

 

Kontaktinformation:
Anpassad Motion SoveLi
Adress: Valimotie 10, 00380 Helsinki , FINLAND
Telefon: +358 40 511 5941
E-post: tiimi@soveli.fi 

 

Ett projekt för svenskfinland


SoveLi har ett nytt projekt (2018–): Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner