Linkkipankki

Tietoa ja suosituksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään ja soveltavaan liikuntaan


Soveltavan liikunnan aineistoja
SoveLin jäsenjärjestöillä on runsaasti pitkäaikaissairaiden liikuntaan ja terveyteen liittyviä oppaita ja esitteitä sekä verkkosivuja. Tiedot niistä on koottu Soveltavan liikunnan aineistoluetteloon, joka päivitetään vuosittain.

Soveltavan liikunnan Koppa-sivut
Jyväskylän yliopiston liikuntatietellisen tiedekunnan sivuille on koottu laaja linkkikokoelma soveltavasta liikunnasta. 

Muutosta liikkeellä
Muutostaliikkeellä.fi-sivuston taustalla ovat Muutosta liikkeellä! -linjaukset eli valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. Linjaukset perustuvat uusimpaan tutkimustietoon väestön terveyden ja fyysisen aktiivisuuden tilasta.

Ikääntyneiden terveysliikunta
Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuille on koottu iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää materiaalia, jota voivat hyödyntää niin ammattilaiset kuin vapaaehtois- ja vertaisohjaajatkin.

Liikunnan Käypä hoito -suositukset potilaille
Monille sairastuneille liikunta on lääkettä. Duodecimin tuottamissa liikuntasuosituksissa on perusohjeet muun muassa seuraaviin tilanteisiin: tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet, lihavuus ja diabetes, sydämen ja verenkiertoelimistön sairaudet ja vaaratekijät, hengityselinten sairaudet, syöpäsairaudet, masennus, raskaus ja ikääntyminen.

Tietoa terveysliikunnasta
UKK-instituutin sivuille on koottu suosituksia terveysliikuntaan ja neuvoja liikuntaan myös monien sairauksien yhteydessä.

 

Vinkkejä ja välineitä saavutettavaan liikuntaan


KKI-ohjelman materiaaleja
Kunnossa kaiken ikää -ohjelma tuottaa sekä maksuttomia että maksullisia materiaaleja terveysliikunnan toimijoiden, kuten vertaisohjaajien, käyttöön.

UKK-instituutin soveltava liikuntapiirakka
UKK-instituutti on kehittänyt yhdessä Suomen MS-liiton (nyk. Neuroliiton) kanssa soveltavan liikuntapiirakan.

Välineet.fi
Toimintavälineitä ja vammaisurheilun ja -liikunnan apuvälineitä vuokraavien tahojen yhteinen verkkopalvelu. Tarkoituksena on helpottaa asiakasta löytämään sopiva, juuri hänen tarvitsemansa apu- tai toimintaväline. Mukana verkkopalvelussa Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Malike sekä Pajulahden Soveltavan liikunnan osaamis- ja resurssikeskus.

Suomikaikille.fi 
Palvelusta löydät jokaiselle sopivia harrastusmahdollisuuksia, majoituspaikkoja, kulttuurielämyksiä ja vapaa-ajan rentoutumiskohteita.

Luontoon.fi
Metsähallituksen verkkopalvelusta voi hakea ajantasaiset tiedot kansallispuistojen ja muiden Metsähallituksen retkikohteiden palveluista myös esteettömyyden perusteella.

varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi
Ikäinstituutin tuottamaa koottua tietoa varttuneen väen ulkoilusta ja liikuntapaikoista. Vinkkejä liikuntapaikkojen saavutettavuuden edstämiseen.

Kuntokuu.fi
Kuntokuu on helmi- ja syyskuussa järjestettävä omaehtoisen liikkumisen seuraamiseen painottuva harrasteliikuntatapahtuma, johon jokainen voi osallistua liikunnan tasosta riippumatta. Kuntokuun sivuilta voi ladata tai tilata kuntokortteja itselleen ja yhdistykselleen. Tavoitteena on saada ihmiset liikkeelle eli aktivoittaa liikkumaan ja liikunnan pariin. Palvelun tuottaa Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry. 

 

Soveltavan liikunnan ja urheilun toimijoita


SoveLin jäsenjärjestöt
SoveLin jäsenjärjestöt ja niiden paikallisyhdistykset ovat aktiivisia terveyden ja liikunnan edistäjiä ja jäsenistönsä liikkumisen asiantuntijoita. Ota yhteyttä lähimpään terveysyhdistykseen tai järjestön liikunnan yhteyshenkilöön ja kysy lisää.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry
Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö. Se palvelee erityisesti näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisia liikkujia sekä elinsiirtoväkeä.

Suomen Kuurojen Urheiluliitto
Suomen Kuurojen Urheiluliitto on Suomen vanhin urheilujärjestö.

Suomen Paralympiakomitea
Suomen Paralympiakomitea vastaa vammaishuippu-urheilusta.

Liikuntatieteellinen Seura
Soveltava liikunta on yksi Liikuntatieteellinen Seuran toimiala. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma
Valtakunnallisen iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (2005–2014) päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla.
 

Rahoituslähteitä ja liikuntapolitiikkaa


Kunnossa kaiken ikää -hanketuet
KKI-ohjelma jakaa taloudellista tukea paikallisille toimijoille (hakupäivät 31.3. ja 30.9.) sekä koulutustukea vertaisohjaajille.

Seuratuki
Suora tukimuoto liikanta- ja urheiluseuroille, jaetaan veikkausvoittovaroista. Seuratuella edistetään liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatussa seuratoiminnassa. Painopisteenä on lasten ja nuorten liikunta sekä perheliikunta. Seuratuen avulla edistetään myös monikulttuurista toimintaa, erityisliikuntaa sekä lisätään liikunnan sukupuolista tasa-arvoa. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön liikunta-avustukset
OKM jakaa veittausvoittovaroista yleisavustusta liikuntaa edistäville järjestöille.

Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset
Opetus- ja kulttuuriministeriöstä voi hakea liikunnallisen elämäntavan valtakunnallista ja alueellista kehittämisavustusta terveyttä ja hyvinvointia edistäviin liikuntahankkeisiin sekä hankeavustusta valtakunnallisille liikuntajärjestöille.

Valtion liikuntaneuvosto
Valtion liikuntaneuvosto on opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin. Valtion liikuntaneuvoston tehtävänä on käsitellä liikunnan kannalta laajakantoisia ja periaatteellisesti tärkeitä asioita. Liikuntaneuvosto arvioi valtionhallinnon toimenpiteiden vaikutuksia liikunnan alueella, tekee aloitteita ja esityksiä liikunnan kehittämiseksi sekä antaa lausuntoja toimialansa liikuntamäärärahojen käytöstä. 

Valtion liikuntaneuvostolla on yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto, joka valmistelee soveltavan liikunnan asioita. 

Olympiakomitea
Uusi Olympiakomitea aloitti toimintansa 1.1.2017 Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuoden alussa Valon ja Suomen Olympiakomitean yhdistymisen myötä. Suomen Olympiakomitea on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö, jonka tehtävänä on koko kansan liikkeen lisääminen, huippu-urheilun kehittäminen sekä liikuntakulttuurin yhteiskunnallisen aseman vahvistaminen.

 

Puuttuuko listasta jokin hyödyllinen linkki tai huomaatko virheen? Lähetä vinkkisi: toimitus(at)soveli.fi