Järjestöpäivät

SoveLin järjestöpäivät 

 

SoveLi järjestää jäsenjärjestöille järjestöpäivät kaksi kertaa vuodessa. Järjestöpäivät kokoavat yhteen SoveLin jäsenjärjestöjen liikunnan yhdyshenkilöt ja liikunnasta kiinnostuneet työntekijät kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista liikunnan asioista, kouluttautumaan, löytämään keskinäisiä yhteistyön muotoja sekä saamaan ideoita oman toiminnan kehittämiseksi.