Jäsenpalvelut

SoveLi edistää soveltavan liikunnan asemaa niin, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä edistävään liikuntaan ja aktiiviseen elämäntapaan paranevat. Tämä tapahtuu viestinnän, koulutuksen ja vaikuttamisen keinoin yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa.

SoveLin jäsenyyttä voivat hakea soveltavaa liikuntaa edistävät, rekisteröidyt valtakunnalliset järjestöt. Jäsenmaksu on 500 euroa/vuosi. Hakemus osoitetaan SoveLin hallitukselle ja toimitetaan osoitteeseen: SoveLi ry, Valimotie 10, 00380 Helsinki

Jäsenedut vuonna 2019: 

 • Julkaistaan Uutiskirje SoveLi-info sähköisesti neljä kertaa.
   
 • Julkaistaan kaksi Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija -lehteä. Jäsenjärjestöt saavat lehden maksutta (max 150 kpl) jaettavaksi yhdistysten liikuntavastaaville ja muille järjestön liikunnan toimijoille. Käsittely- ja postikuluista vastaavat jäsenjärjestöt.
   
 • Tuotetaan soveltavan liikunnan asiantuntijuutta tukevia julkaisuja ja muita materiaaleja jäsenjärjestöjen käyttöön.
   
 • Tarjotaan koulutuksia, jotka tukevat soveltavan liikunnan asiantuntijuutta järjestöissä ja paikallistasolla.
   
 • Järjestetään jäsenjärjestöjen liikunnan yhteyshenkilöiden yhteiset järjestöpäivät.
   
 • Jäsenjärjestöt saavat soittaa julkisesti maksutta musiikkia järjestäytyneessä liikuntatoiminnassaan. HUOM: SoveLin Teosto-Gramex-sopimus koskee vain valtakunnallisia liittoja, ei paikallisyhdistyksiä. Sopimus on voimassa 31.12.2019 saakka.
   
 • Tarjotaan ohjausta SoveLin jäsenjärjestöille hankehakemusten tekemisessä. 
   
 • Tarjotaan konsultaatio- ja kehittämispalveluita liikunnan soveltamisessa.
   
 • Tarjotaan mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa esimerkiksi työryhmissä ja valtakunnallisissa verkostoissa.

Kysy lisää SoveLin työntekijöiltä

Kooste SoveLin toiminnasta vuonna 2018: SoveLin jäsenkirje 1/2018 (pdf)