Hyvän tahdon viesti

Kartta Hyvän tahdon viestin etenemisestä

Vuosi 2006 oli soveltavan liikunnan teemavuosi. Vuoden päätapahtuma oli Hyvän tahdon viesti, joka toteutui elo-syyskuussa kautta maan. Viestin tavoitteena oli tehdä soveltavaa liikuntaa tunnetuksi ja edistää soveltavan liikuntaa sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Hyvän tahdon viestin loppuraportti

Viesti kulki Rovaniemeltä Helsinkiin

Soveltavan liikunnan edistämiseen liittyvä Hyvän tahdon viesti -projekti toteutettiin vuonna 2006 yhteensä 18 paikkakunnalla. Viestitapahtumia toteutti yhteensä noin 1 000 ihmistä. Tapahtumien kävijämäärät vaihtelivat muutamasta kymmenestä osallistujasta 600:aan. Yhteensä osallistujia oli noin 5 000.

Yksittäisten viestitapahtumien suunnittelusta ja järjestämisestä vastasivat paikalliset yhteistyöryhmät, joissa oli edustajia muun muassa kansanterveys-, vammaisliikunta- ja -urheiluyhdistyksistä, kuntien liikuntatoimista, eläkeläisyhdistyksistä, SLU:n aluejärjestöistä ja oppilaitoksista. Viestin toteuttamista koordinoi Soveltava Liikunta SoveLi ry. Valtakunnallisia yhteistyökumppaneita olivat Suomen Lentopalloliitto, Suomen Golf-liitto, Kansalais- ja Työväenopistojen Liitto KTOL, Soveltavan liikunnan apuvälinetoiminta SOLIA, Suomen Voimisteluliitto Svoli ja opetusministeriö.

Yhtenä tavoitteena yhteistyön lisääminen

Viestin tärkeänä tavoitteena oli harjoitella ja lisätä liikunnan toimijoiden yhteistyötä. Yhteistyön avulla voidaan yhdistää voimavaroja ja poistaa päällekkäistä toimintaa niin, että yhä useampi saisi mahdollisuuksia liikkua.

Viestitapahtumien ja niihin liittyvän tiedottamisen avulla kerrottiin soveltavan liikunnan mahdollisuuksista ja kannustettiin ihmisiä liikkumaan. Hyvän tahdon tunnustuksilla palkittiin paikallisia ja valtakunnallisia soveltavaa liikuntaa edistäneitä henkilöitä ja tahoja.

Viestillä oli myös edunvalvonnallisia tavoitteita. Paikkakuntien työryhmät keräsivät päättäjille suunnattuja viestejä, joihin oli kirjattu sekä hyviä esimerkkejä soveltavan liikunnan ratkaisuista että kehittämisen kohteita. Ruohonjuuritason terveiset luovutettiin päättäjille Helsingissä 15.9.2006, jossa sen vastaanottivat valtion liikuntaneuvoston puheenjohtaja Matti Saarinen ja erityisliikuntajaoston puheenjohtaja Leena Harkimo. SoveLi käyttää viestejä yhteisen liikuntapolitiikkansa perustana.

Hyvän tahdon viesti on päättynyt projektina, mutta siinä käynnistetyt prosessit jatkuvat monin tavoin, paikallisesti ja valtakunnallisesti. vr. 28.3.2007

Yhteenveto: Hyvän tahdon viestit