SoveLi

 

SoveLin toiminta alkoi vuonna 1993 Suomen erityisliikunnan yhdistyksenä. Yhdistys rekisteröitiin vuonna 1996. Nimenmuutos Soveltava Liikunta SoveLiksi tuli voimaan 2004.

Tervetuloa mukaan liikkumaan ja liikuttamaan!


Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka jäsenenä on 20 valtakunnallista kansanterveys-, vammais- ja liikuntajärjestöä. SoveLin toiminnan tavoitteena on, että pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuudet terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan, soveltavaan liikuntaan sekä aktiiviseen elämäntapaan paranevat.

SoveLi tekee tiivistä yhteistyötä jäsenjärjestöjen kanssa sekä luo edellytyksiä jäsenjärjestöjen liikunta- ja yhteistoiminnalle. Valtakunnallisena vaikuttajana SoveLi lisää yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia, luo edellytyksiä terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan sekä soveltavan liikunnan toteuttamiselle sekä kehittää soveltavaa liikuntaa valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti sekä kansainvälisesti.

SoveLin perustehtäviä ovat vaikuttamis- ja kehittämistyö sekä asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalvelut. SoveLin toiminta perustuu verkostomaiseen työotteeseen sekä yhteistyön tekemiseen jäsenistön kanssa.

SoveLin jäsenjärjestöt ja niiden yli 1 100 paikallisyhdistystä ovat aktiivisia liikunnan toimijoita ja kumppaneita. Jäsenjärjestöissä on jäseninä noin 461 000 suomalaista. Järjestöjen liikuntatoiminta tukee vammaisten ja pitkäaikaissairaiden terveyden edistämistä, sairauksien ja oireiden ehkäisyä sekä hoitoa ja kuntoutusta. Paikallistasolla liikuntatoimintaa suunnittelee ja toteuttaa noin 2000 liikuntavastaavaa, yhdyshenkilöä ja liikuntaryhmien ohjaajaa.

 

SoveLin strategia: Jokaisella on oikeus liikkua vuosille 2019-2021 (pdf).

SoveLin toimintakertomus 2018

Ota yhteyttä