Vaikuttamisteemat

Soveltavan liikunnan yhteiskunnallinen rakenne ja rahoitus

Soveltava liikunta SoveLi edistää ihmisten yhdenvertaisia ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia liikuntaan ja fyysiseen aktiivisuuteen vaikuttamalla positiivisesti soveltavan liikunnan rahoituksen kehittymiseen.


Soveltavan liikunnan olosuhteet

Vaikuttamalla fyysiseen elinympäristöön Soveltava liikunta SoveLi edistää liikunnan saavutettavuutta ja esteettömyyttä.


Soveltavan liikunnan toimintaedellytysten kehittäminen

Soveltava liikunta SoveLi edistää terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan ja soveltavan liikunnan tasapuolisia toimintaedellytyksiä tukemalla jäsenjärjestöjen liikuntatoimintaa.