Soveltavan liikunnan koulutuspalvelut

SoveLin koulutustoiminta keskittyy liikunta-alan toimijoiden osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikunnassa.

Koulutuspalvelut sopivat esimerkiksi valmentajille, liikunnanohjaajille, opetusalan henkilöstölle, tapahtumiin ja liikunta-alan hankkeisiin. 

Tuemme myös jäsenjärjestöjemme koulutuksia. Myönnämme jäsenjärjestöillemme alennuksen koulutushinnastostamme.

Alla koulutuspalveluidemme tarkemmat kuvaukset. Osa koulutuspalveluista on saatavilla myös etätoteutuksena.


Soveltavan liikunnan koulutus

Soveltavan liikunnan koulutus antaa liikunta-alan toimijalle täydennysosaamista siihen, miten liikuntaa voi käytännössä soveltaa erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Tähän paneudutaan tutustumalla liikunnan soveltamisen periaatteisiin sekä erilaisten kohderyhmien liikunta- ja toimintakyvyn ominaispiirteisiin. Koulutuksen käytyään osallistuja kykenee entistä paremmin soveltamaan ja eriyttämään omaa liikunnan ohjaustaan. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi saavutettavuuden periaatteita liikunnassa.

Koulutuksen tavoitteita ovat:

  • Vahvistaa osallistujan tietotaitoa erilaisten pitkäaikaissairauksien, vammojen ja kehon toimintahäiriöiden vaikutuksesta liikunta- ja toimintakykyyn sekä lisätä ymmärrystä liikunnan saavutettavuudesta.
  • Antaa osallistujalle työkaluja liikunnan soveltamiseen ja soveltavan liikunnan toteuttamiseen.
  • Tuoda osallistujalle varmuutta liikunnanohjaustyöhön ja vahvistaa osallistujan kykyä kohdata erilaisia liikunnan kohderyhmiä.

Koulutuksen kesto: puolikkaan päivän teoriakoulutus (tulossa: koko päivän koulutus)


Räätälöidyt koulutuspalvelut

Toteutamme soveltavan liikunnan koulutusta myös räätälöidysti. Räätälöidyn koulutuksen sisältö ja kesto muokataan ja kohdennetaan tilaajalle sopivaksi.


Lisätietoa ja tilaukset

Anna Holmberg

soveltavan liikunnan asiantuntija

040 551 4468

anna.holmberg(a)soveli.fi


Jos haluat lisätietoa koulutuksista tai tilata koulutuksen, voit ottaa yhteyttä meihin myös alla olevalla lomakkeella.

Kirjoita lomakkeeseen viestisi, nimesi ja sähköpostiosoitteesi.