Soveltavan liikunnan koulutuspalvelut

SoveLin koulutustoiminta keskittyy liikunta-alan toimijoiden osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikunnassa.

Luennoimme soveltavasta liikunnasta, ja toteutamme sekä teoriapainotteista että käytännönläheistä koulutusta liikunta-alan toimijoille ja soveltavasta liikunnasta kiinnostuneille.

Koulutukset ja luennot sopivat esimerkiksi valmentajille, liikunnanohjaajille, opetusalan henkilöstölle, tapahtumiin ja liikunta-alan hankkeisiin. 

Koulutukset ja luennot toteutetaan tilauksesta.

Lisäksi tuemme jäsenjärjestöjemme koulutuksia. Myönnämme jäsenjärjestöillemme alennuksen koulutushinnastostamme.


Soveltavan liikunnan luento

Soveltavan liikunnan luennolla tutustutaan soveltavan liikunnan perusperiaatteisiin ja kohderyhmään, liikunnan saavutettavuuteen ja välineasioihin sekä soveltavaan liikuntaan liittyviin hallinnollisiin asioihin. Lisäksi luennolla esitellään, mitä soveltava liikunta voi olla käytännössä.

Luennon kesto on 1h.Soveltavan liikunnan koulutus

Soveltavan liikunnan koulutus antaa liikunta-alan toimijalle täydennysosaamista siihen, miten liikuntaa voi käytännössä soveltaa erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Tähän paneudutaan tutustumalla soveltavan liikunnan ohjauksen periaatteisiin sekä erilaisten kohderyhmien liikunta- ja toimintakyvyn ominaispiirteisiin. Koulutuksen käytyään osallistuja kykenee entistä paremmin soveltamaan ja eriyttämään omaa liikunnan ohjaustaan. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi saavutettavuuden periaatteita liikunnassa.

Koulutuksen tavoitteita ovat:

  • Vahvistaa osallistujan tietotaitoa erilaisten pitkäaikaissairauksien, vammojen ja kehon toimintahäiriöiden vaikutuksesta liikunta- ja toimintakykyyn sekä lisätä ymmärrystä liikunnan saavutettavuudesta.
  • Antaa osallistujalle käytännön työkaluja liikunnan soveltamiseen ja soveltavan liikunnan toteuttamiseen.
  • Tuoda osallistujalle varmuutta liikunnanohjaustyöhön ja vahvistaa osallistujan kykyä kohdata erilaisia liikunnan kohderyhmiä.

Koulutuksen kesto on sovittavissa. Voimme toteuttaa puolikkaan päivän tiiviin teoriapainotteisen koulutuksen tai koko päivän käytännönläheisen koulutuksen.Soveltavan liikunnan räätälöity koulutus

Toteutamme soveltavan liikunnan koulutusta ja luentoja myös räätälöidysti. Räätälöidyn koulutuksen tai luennon sisältö muokataan ja kohdennetaan tilaajalle sopivaksi. Räätälöityjä koulutuksia tai luentoja tilataan esimerkiksi tietyn kohderyhmän parissa työskenteleville liikunta-alan toimijoille.

Koulutuksen ja luennon kesto on sovittavissa. Lisätietoa ja tilaukset

Anna Holmberg

soveltavan liikunnan asiantuntija

040 551 4468

anna.holmberg(a)soveli.fi