Soveltavan liikunnan koulutuspalvelut

SoveLin koulutustoiminta keskittyy liikunta-alan toimijoiden osaamisen vahvistamiseen sekä saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseen liikunnassa.

Luennoimme soveltavasta liikunnasta, ja toteutamme sekä teoriapainotteista että käytännönläheistä koulutusta liikunta-alan toimijoille ja soveltavasta liikunnasta kiinnostuneille. Osa koulutuspalveluista on saatavilla myös etätoteutuksena.

Koulutuspalvelut sopivat esimerkiksi valmentajille, liikunnanohjaajille, opetusalan henkilöstölle, tapahtumiin ja liikunta-alan hankkeisiin. 

Tuemme myös jäsenjärjestöjemme koulutuksia. Myönnämme jäsenjärjestöillemme alennuksen koulutushinnastostamme.

Alla koulutuspalveluidemme tarkemmat kuvaukset.


Soveltavan liikunnan luento

Soveltavan liikunnan luennolla tutustutaan soveltavan liikunnan perusperiaatteisiin ja kohderyhmään, liikunnan saavutettavuuteen ja harrastamisen apuvälineasioihin sekä soveltavaan liikuntaan liittyviin hallinnollisiin asioihin. Lisäksi luennolla esitellään, mitä soveltava liikunta voi olla käytännössä.

Luennon kesto: 1h. (Luento saatavilla myös etätoteutuksena)


Soveltavan liikunnan koulutus

Soveltavan liikunnan koulutus antaa liikunta-alan toimijalle täydennysosaamista siihen, miten liikuntaa voi käytännössä soveltaa erilaisten kohderyhmien tarpeisiin. Tähän paneudutaan tutustumalla liikunnan soveltamisen periaatteisiin sekä erilaisten kohderyhmien liikunta- ja toimintakyvyn ominaispiirteisiin. Koulutuksen käytyään osallistuja kykenee entistä paremmin soveltamaan ja eriyttämään omaa liikunnan ohjaustaan. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi saavutettavuuden periaatteita liikunnassa.

Koulutuksen tavoitteita ovat:

  • Vahvistaa osallistujan tietotaitoa erilaisten pitkäaikaissairauksien, vammojen ja kehon toimintahäiriöiden vaikutuksesta liikunta- ja toimintakykyyn sekä lisätä ymmärrystä liikunnan saavutettavuudesta.
  • Antaa osallistujalle käytännön työkaluja liikunnan soveltamiseen ja soveltavan liikunnan toteuttamiseen.
  • Tuoda osallistujalle varmuutta liikunnanohjaustyöhön ja vahvistaa osallistujan kykyä kohdata erilaisia liikunnan kohderyhmiä.

Koulutuksen kesto: puolikkaan päivän teoriapainotteinen koulutus tai koko päivän käytännönläheinen koulutus.


Soveltavan liikunnan räätälöity koulutus

Toteutamme soveltavan liikunnan koulutusta ja luentoja myös räätälöidysti. Räätälöidyn koulutuksen tai luennon sisältö muokataan ja kohdennetaan tilaajalle sopivaksi. Räätälöityjä koulutuksia tai luentoja tilataan esimerkiksi tietyn kohderyhmän parissa työskenteleville liikunta-alan toimijoille.

Räätälöidyn koulutuksen tai luennon kesto on sovittavissa. (Räätälöidyt koulutuspalvelut saatavilla myös etätoteutuksena.) 


Lisätietoa ja tilaukset

Anna Holmberg

soveltavan liikunnan asiantuntija

040 551 4468

anna.holmberg(a)soveli.fi