SoveLin julkaisut

Tälle sivulle on koottu Soveltava liikunta SoveLin julkaisuja. 

Tietoa Soveltavan liikunnan asiantuntija Soveli-lehdestä ja SoveLin uutiskirjeestä löydät omilta sivuiltaan.

Tutustu myös SoveLin historiasta kertoviin julkaisuihin.


Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset 2016–2021

SoveLi on laatinut  jäsenjärjestöjensä ja alan asiantuntijoiden kanssa soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla ja yhteisellä tekemisellä liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään. 


Polku luontoon -julkaisu ja suunnittelutyökalut

Polku luontoon -hankkeen (2017–2019) opit ja kokemukset on koottu loppujulkaisuun ja kahteen suunnittelutyökaluun.  Julkaisut ovat Metsähallituksen verkkosivuilla. 


Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen

Rohkeasti luontoon -hankkeessa (2015–2016) toteutetun julkaisun tavoitteena on koota yhteen hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpiteet sekä antaa vinkkejä luontoliikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Julkaisu on Metsähallituksen verkkosivuilla.


Kansanterveys​- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina -esitteessä vuodelta 2016 on tietoa SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Esitteessä kuvataan liikunnan asema, valtakunnallinen ja paikallinen toiminta, yhteistyö ja rahoitus järjestöissä. 


Lisätietoa julkaisuista

Tommi Yläkangas

toiminnanjohtaja

040 551 4468

tommi.ylakangas(a)soveli.fi