SoveLin julkaisut

Tälle sivulle on koottu Soveltava liikunta SoveLin julkaisuja. 

Tietoa SoveLin uutiskirjeestä löydät omalta sivuiltaan.

Tutustu myös SoveLin historiasta kertoviin julkaisuihin.


Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset 2016–2021

SoveLi on laatinut  jäsenjärjestöjensä ja alan asiantuntijoiden kanssa soveltavan liikunnan kehittämistä linjaavat suositukset. Tavoitteena on, että suositusten avulla ja yhteisellä tekemisellä liikuntatoiminnan laatu ja vaikuttavuus vahvistuvat entisestään. 


Soveltava frisbeegolf - ohjaajan opas

Suomen Frisbeegolfliiton ja SoveLin yhteinen hanke edistää yhdenvertaisia frisbeegolfin harrastusmahdollisuuksia. Osana hanketta on järjestetty koulutuksia ja laadittu oheinen opas Soveltava frisbeegolf - ohjaajan opas, erityisesti koulutusten tueksi. 

Soveltava frisbeegolf - ohjaajan opas

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeen loppuraportti

Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa vuosina 2018–2021 oli tavoitteena kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä Manner-Suomen kunnissa, joiden asukasluku oli alle 20 000.

Lue loppuraportti tästä.


Polku luontoon -julkaisu ja suunnittelutyökalut

Polku luontoon -hankkeen (2017–2019) opit ja kokemukset on koottu loppujulkaisuun ja kahteen suunnittelutyökaluun.  Julkaisut ovat Metsähallituksen verkkosivuilla. 


Näkökulmia yhdenvertaisen luontoliikunnan edistämiseen

Rohkeasti luontoon -hankkeessa (2015–2016) toteutetun julkaisun tavoitteena on koota yhteen hankkeen keskeisimmät tulokset ja toimenpiteet sekä antaa vinkkejä luontoliikunnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Julkaisu on Metsähallituksen verkkosivuilla.


Kansanterveys​- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt liikuntatoimijoina -esitteessä vuodelta 2016 on tietoa SoveLin jäsenjärjestöjen liikuntatoiminnasta pitkäaikaissairaille ja vammaisille. Esitteessä kuvataan liikunnan asema, valtakunnallinen ja paikallinen toiminta, yhteistyö ja rahoitus järjestöissä. 

Soveli - soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti (1995-2021)

Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti ilmestyi vuosina 1995–2021. Se käsitteli ajankohtaisia soveltavan liikunnan teemoja pitkäaikaissairaiden ja vammaisten liikkujien näkökulmasta. 

Vaikka lehden julkaisu on päättyi vuoden 2021 loppuun, sen vanhoja numeroita voi edelleen lukea maksutta Issuu-palvelussa.