SoveLin jäsenpalvelut

Soveltava liikunta SoveLi kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää järjestöä. Olemme soveltavan liikunnan asiantuntija Suomessa. 

Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. 

SoveLi siivittää jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä yhteistyöverkoston. 

Tuemme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla hyviä käytäntöjä ja tietoa alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista. 


SoveLin jäsenedut

  • Jäsenyys SoveLin jäsenjärjestöjen verkostossa.
  • Soveltavan liikunnan koulutus- ja asiantuntijapalvelut.
  • Konsultaatio- ja kehittämispalvelut liikunnan soveltamisessa. ​
  • Ohjaus hankehakemusten tekemisessä.
  • Soveltavan liikunnan julkaisut ja muut materiaalit.
  • Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija -lehti.  
    Jäsenjärjestöt saavat lehden maksutta (enintään 150 kpl) jaettavaksi yhdistysten liikuntavastaaville ja muille järjestön liikunnan toimijoille. Käsittely- ja postikuluista vastaavat jäsenjärjestöt. 
  • SoveLin Teosto-Gramex-sopimus. Jäsenjärjestöt saavat soittaa julkisesti maksutta musiikkia järjestäytyneessä liikuntatoiminnassaan. Sopimus koskee valtakunnallisia liittoja, ei paikallisyhdistyksiä.