SoveLin jäsenpalvelut

Soveltava liikunta SoveLi kokoaa yhteen soveltavaa liikuntaa edistäviä järjestöjä. Olemme soveltavan liikunnan asiantuntija Suomessa. 

Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. 

SoveLi siivittää jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä yhteistyöverkoston. 

Tuemme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla hyviä käytäntöjä ja tietoa alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista. 


SoveLin jäsenedut

  • Jäsenyys SoveLin jäsenjärjestöjen verkostossa.
  • SoveLin vaikuttamistyö jäsenjärjestöjen hyväksi.
  • Mahdollisuus osallistua jäsenjärjestöille ja paikallisyhdistyksille suunnattuihin koulutuksiin ja tapahtumiin.
  • Mahdollisuus hyödyntää soveltavan liikunnan koulutus- ja asiantuntijapalveluita jäsenhintaan.
  • Jäsenjärjestöjen konsultointi soveltavaan liikuntaan liittyvissä asioissa.
  • Mahdollisuus hyödyntää SoveLin tuottamia julkaisuja ja muita materiaaleja.
  • SoveLin tarjoama viestinnällinen tuki.
  • SoveLin Teosto-Gramex-sopimus. Jäsenjärjestöt saavat soittaa julkisesti maksutta musiikkia järjestäytyneessä liikuntatoiminnassaan. Sopimus koskee valtakunnallisia liittoja, ei paikallisyhdistyksiä. Sopimus ei kata striimausta.