SoveLin jäsenpalvelut

Soveltava liikunta SoveLi kokoaa yhteen 20 soveltavaa liikuntaa edistävää järjestöä. Olemme soveltavan liikunnan asiantuntija Suomessa. 

Vaikutamme jäsenjärjestöjemme kanssa soveltavan liikunnan ja aktiivisen elämäntavan edistämiseksi. 

SoveLi siivittää jäsenjärjestöjensä liikuntatoimintaa. Tarjoamme asiantuntija- ja koulutuspalveluita sekä yhteistyöverkoston. 

Tuemme jäsenjärjestöjemme soveltavan liikunnan asiantuntijuutta jakamalla hyviä käytäntöjä ja tietoa alan ajankohtaisista teemoista sekä tapahtumista. 


SoveLin jäsenedut

  • Jäsenyys SoveLin jäsenjärjestöjen verkostossa.
  • Jäsenjärjestöjen koulutukset ja tapahtumat
  • Soveltavan liikunnan koulutus- ja asiantuntijapalvelut jäsenhintaan. ​
  • Jäsenjärjestöjen konsultointi soveltavaan liikuntaan liittyvissä asioissa.
  • SoveLin julkaisut ja muut materiaalit jäsensivuilla.
  • Soveli – soveltavan liikunnan asiantuntija -lehden jäsenedut:
    1) Jäsenjärjestöt saavat lehden maksutta yhdistyksiinsä ja muille liikunnan toimijoille. Käsittely- ja postikuluista vastaavat jäsenjärjestöt. 

         2) Lehden ilmoitusmyynti jäsenhintaan

  • SoveLin Teosto-Gramex-sopimus. Jäsenjärjestöt saavat soittaa julkisesti maksutta musiikkia järjestäytyneessä liikuntatoiminnassaan. Sopimus koskee valtakunnallisia liittoja, ei paikallisyhdistyksiä.