Palvelut

Soveltava liikunta SoveLi tuottaa koulutuspalveluita, joilla lisätään tietoa soveltavasta liikunnasta, kehitetään yhteistyötä, edistetään liikunnan yhdenvertaisuutta  ja saavutettavuutta sekä lisätään liikettä niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakunnallisestikin. 

Tuemme jäsenjärjestöjemme toimintaa jäsenpalveluilla ja -eduillamme.

Seuraa alan ajankohtaisia aiheita  kuudesti vuodessa ilmestyvästä uutiskirjeestämme sekä tutustu julkaisuihimme.