Työharjoittelu SoveLissa

Tarjoamme harjoittelupaikkoja eri oppilaitosten AMK- ja yliopisto-opiskelijoille. Harjoittelu tarjoaa näköalapaikan soveltavan liikunnan valtakunnalliseen kehittämiseen ja monipuolisiin järjestötyön tehtäviin.

Arvostamme oma-aloitteisuutta ja itsenäistä työotetta. SoveLin toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, osallisuus, asiantuntijuus ja vastuullisuus.


Lisätietoa

Tommi Yläkangas

toiminnanjohtaja

040 511 5941

tommi.ylakangas(a)soveli.fi