Opinnäytetyöstipendit

Soveltava Liikunta SoveLi ja Suomen Paralympiakomitea jakavat Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön tuella opinnäytestipendejä kahdessa kategoriassa. 

250–500 euron Ahos-opinnäytestipendejä jaetaan AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille, jotka käsittelevät vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. 

1 000–2 000 euron opinnäytestipendejä pro gradu- tai tohtorinväitöstutkielmille. Säätiö haluaa tukea soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun tutkimusta ja kannustaa alan tulevia ammattilaisia kehittelemään uusia innovaatioita soveltavaan liikuntaan.  

Stipendejä jaetaan joka toinen vuosi. Vuoden 2021 hakuaika päättyy 30.9.2021. 


Stipendin hakeminen

Molempien kategorioiden Ahos-apurahastipendejä haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake ohjaa hakijaa merkitsemään opinnäytetyönsä tason, jolloin työ ohjautuu automaattisesti oikeaan hakuun. Haku on avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta tohtorin väitöskirjoihin asti. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. 


Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran.  

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta. 


Hakulomake ja lisätietoa Paralympiakomitean verkkosivuilla


Lisätietoa:

Katri Tuomainen

toiminnanjohtaja

040 511 5941

katri.tuomainen@soveli.fi