Opinnäytetyöstipendit

Soveltava Liikunta SoveLi ja Suomen Paralympiakomitea jakavat opinnäytestipendejä Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön tuella soveltavaa liikuntaa tai paraurheilua käsitteleville opinnäytetöille kahdessa kategoriassa:

  • AMK-, opisto- tai kandidaattitason loppu- tai opinnäytetöille 2–3 kpl noin 250–500 euron stipendiä
  • Pro gradu- ja tohtorinväitöstason tutkielmille 2–3 noin 1000–2000 euron stipendiä

Vuoden 2023 stipendihakuun voi osallistua työllä, joka on valmistunut ja hyväksytty 1.9.2021–30.9.2023 välisenä aikana. Hakuaika päättyy 30.9.2023 ja stipendit jaetaan syksyllä 2023. 


Stipendin hakeminen

Molempien kategorioiden Ahos-apurahastipendejä haetaan samalla sähköisellä hakulomakkeella. Hakulomake ohjaa hakijaa merkitsemään opinnäytetyönsä tason, jolloin työ ohjautuu automaattisesti oikeaan hakuun. Haku on avoin kaiken tasoisille Suomessa toteutetuille lopputöille opistotasolta tohtorin väitöskirjoihin asti. Työ voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. 


Opiskelija hakee stipendiä itse, liittää mukaan työn abstraktin, avainsanat, perustelut ja linkin sähköiseen opinnäytetyöhön. Samalla työllä voi hakea stipendiä vain kerran.  

Pro gradu- ja väitöskirjatasoisten töiden arvioinnissa painotetaan teknistä toteutusta, tieteellistä tasoa, innovatiivisuutta ja sovellettavuutta. Opisto-, AMK- ja kandidaattitasoisten opinnäytteiden kohdalla painotetaan erityisesti ennakkoluulottomuutta, käytännönläheisyyttä ja monialaisuutta. 


Hakulomake ja lisätietoa Paralympiakomitean verkkosivuilla