Opiskelijalle

Opinnäytetyöstipendit

Soveltava Liikunta SoveLi ja Suomen Paralympiakomitea jakavat Suomen Punaisen Ristin alaisen Ahos-säätiön tuella opinnäytestipendejä. Stipendit jaetaan opinnäytetöille, jotka käsittelevät vammaisurheilua ja -liikuntaa, soveltavaa liikuntaa ja liikuntakasvatusta tai terveyttä edistävää liikuntaa. 

Lue lisää opinnäytetyöstipendeistä


Työharjoittelu SoveLissa