Suomen Sydänliitto

Suomen Sydänliitto on sydänterveyttä edistävä, elinvoimainen sydänyhteisö. Sydänliitto toimii, jotta mahdollisimman harva sairastuisi sydän- ja verisuonisairauksiin, ja ettei kukaan sairastunut tai hänen läheisensä jäisi yksin. Sydänliittoon kuuluu 16 sydänpiiriä ja kolme valtakunnallista jäsenyhdistystä. Sydänyhdistyksiä on reilut 200 ja niissä reilut 60 000 henkilöjäsentä.

Liikunnalla on keskeinen merkitys sydänterveyden edistämisessä ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Valtakunnallisena liikuntajärjestönä Sydänliitto edistää liikuntaa lapsiperheistä ikääntyneisiin ja sydänsairaisiin. Se osallistuu yhteiskunnan tasolla liikunnan edistämistyöhön, tukee ammattilaisia työssään sekä vapaaehtoisia toimijoita sydänyhdistyksissä useimmiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Sydänyhdistykset järjestävät monipuolisesti säännöllisiä liikuntaryhmiä ja -tapahtumia sekä toimivat liikunnan edistäjinä omassa kunnassaan. Liikuntavastaavat koordinoivat yhdistyksensä liikuntatoimintaa ja paikallista yhteistyötä.

Sydänliiton Ammattilaispalvelu on tarkoitettu sydänterveyden parissa työskenteleville ammattilaisille oman työn tueksi. Palvelusta löytyy vinkkejä ja ohjeita asiakkaan kohtaamiseen, sydänterveyden sisältöihin ja suosituksiin sekä paljon muuta hyödyllistä yhdessä ja samassa paikassa.

Sydan.fi- sivuilta löytyy tietoa sydänsairauksista ja niiden kanssa elämisestä sekä vinkkejä hyvinvointiin ja sydämen terveydestä huolehtimiseen.


Liikunnan yhteyshenkilö

Annukka Alapappila

liikunta-asiantuntija, TtM, ft 

Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

040 502 9091

annukka.alapappila(a)sydanliitto.fi

Sydänliiton verkkosivusto