Suomen Sydänliitto

Sydänliitto on ihmisten voimavaroja ja hyvinvointia lisäävä sydänterveyden edistäjä. Sydänliittoon kuuluu noin 70 000 henkilöjäsentä, 16 sydänpiiriä, 210 sydänyhdistystä sekä 3 valtakunnallista jäsenjärjestöä.

Liikunnalla on keskeinen merkitys sydänterveyden edistämisessä ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa. Valtakunnallisena liikuntajärjestönä Sydänliitto edistää liikuntaa lapsiperheistä ikääntyneisiin ja sydänsairaisiin. Se osallistuu yhteiskunnan tasolla liikunnan edistämistyöhön ja tukee ammattilaisia työssään. 

Sydänyhdistykset ovat aktiivisia liikuttajia ja paikkakuntansa terveydenedistämistyön toimijoita. Ne järjestävät satoja liikuntatapahtumia ja liikuntaryhmiä tuhansine osallistujineen. Liikuntavastaavat koordinoivat yhdistyksen liikuntatoimintaa ja paikallista yhteistyötä. Liikunnan vertais- ja ammattilaisohjaajat ohjaavat liikuntaryhmiä ja osallistuvat liikunnan kehittämistyöhön.

Lue lisää liiton tuesta liikuttajille Sydänliiton sivustolta. 

Lue lisää liiton tuesta väestölle.


Liikunnan yhteyshenkilö

Annukka Alapappila

liikunta-asiantuntija, TtM, ft 

Oltermannintie 8, 00620 Helsinki

040 502 9091

annukka.alapappila(a)sydanliitto.fi

Sydänliiton verkkosivusto