Suomen Nivelyhdistys

Valtakunnallisesti toimiva Suomen Nivelyhdistys ry edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia elää hyvää arkea sairautensa kanssa. Aktiivisella ja tehokkaasti kohdennetulla tiedon jakamisella pyritään myös nivelsairauksien ja niiden pahenemisen ennaltaehkäisyyn.

Suomen Nivelyhdistyksen liikuntatoiminnasta vastaavat käytännössä paikalliset vertaistukiryhmät eli nivelpiirit, jotka järjestävät nivelrikkoisille sopivaa liikuntaa, kuten ohjattuja vesivoimistelu- ja kuntosalivuoroja. Liikuntaryhmien toteutuksen perusteina ovat osallistujien omat tarpeet, toiveet ja lähtökohdat.

Yhdistys tiedottaa jäsenistölleen aktiivisesti liikunnan merkityksestä nivelvaivojen, erityisesti nivelrikon, hoidossa ja ehkäisyssä: liikunta on näiden vaivojen tärkein ennaltaehkäisyn keino ja auttaa lievittämään nivelrikon yleisimpiä oireita eli kipua ja liikerajoituksia.

Viestintämme keskeistä sisältöä on myös kuntoutuksen ja oikeanlaisen liikunnan merkitys tekonivelleikkaukseen valmistautumisessa ja siitä toipumisessa. Liikuntaviestinnän tärkeitä kanavia ovat neljä kertaa vuodessa jäsenistölle jaettava Niveltieto-lehti (saatavilla myös digitaalisena Lehtiluukusta) sekä verkkosivustomme nivel.fi


Liikunnan yhteyshenkilö

Leena Nieminen

kehittämisvastaava (vapaaehtoistoiminta) 

PL 1328, 00101 Helsinki

050 5252 026

leena.nieminen(a)nivel.fi 

Suomen Nivelyhdistyksen verkkosivusto