Suomen Diabetesliitto

Diabetesliitto on diabeetikoiden, heidän läheistensä ja diabetesammattilaisten yhteisö.

Liikuntatoiminta koostuu paikallisyhdistysten järjestämästä liikunnasta ja alueellisista liikuntatapahtumista sekä diabeteskursseilla järjestettävästä liikunnasta. Diabetesyhdistykset toteuttavat erilaista liikuntatoimintaa, -ryhmiä ja -kerhoja jäsenistön toiveiden mukaisesti. Suosituimpia ovat kuntosali- ja vesiliikuntaryhmät. Alueellisesti järjestetään erilaisia tapahtumia ja liikuntaviikonloppuja. Lisäksi yhdistykset tekevät yhteistyötä kuntien ja paikallisten liikuntatoimijoiden kanssa. Diabeetikoille ja heidän läheisilleen suunnatuilla kursseilla liikunta on olennainen osa ohjelmaa.

Liikunnalla on tärkeä merkitys tyypin 2 diabeteksen ehkäisyssä ja kaikkien diabeetikoiden hyvinvoinnin ja elämänlaadun parantamisessa sekä diabeteksen lisäsairauksien ehkäisyssä. Diabeetikoita kannustetaan liikkumaan, sillä sekä arkiliikunnalla että liikuntaharrastuksilla on paljon myönteisiä vaikutuksia diabeteksen hoitotasapainoon.

Lue lisää liikuntatoiminnasta Diabetesliiton sivustolta.


Liikunnan yhteyshenkilö

Terhi Kvick

järjestösuunnittelija

Näsilinnankatu 26,  33200 Tampere

050 310 6624

terhi.kvick(a)diabetes.fi

Diabetesliiton verkkosivusto