Suomen CP-liitto

CP-liiton tavoite on edistää yhdenvertaisia liikunta- ja harrastusmahdollisuuksia sekä jäsentemme aktiivista liikkumista. Haluamme, että yhä useammalla henkilöllä, jolla on cp-vamma, mmc-vamma tai hydrokefalia, on mahdollisuus liikkua ja harrastaa. 

Kun ihmisellä on liikuntavamma, liikunnan merkitys korostuu. Monet tarvitsevat kuitenkin tietoa, tukea ja kannustusta liikkumisen lisäämiseen omaan arkeen. Liikuntatoiminnassa huomioimme eri ikäryhmät ja vammaisuuden eri asteet. Fyysisen aktiivisuuden lisäksi tärkeä osa liikuntatoimintaa ovat vertaistuki ja yhdessä tekeminen. 

CP-liitolla on 20 paikallisyhdistystä, joita se tukee, kannustaa ja kouluttaa säännöllisen liikuntatoiminnan järjestämiseen. Yhdistyksissämme harrastetaan aktiivisesti muun muassa bocciaa, vesiliikuntaa, pyörätuolisählyä, keilausta ja kuntosalilla käymistä.

Kohderyhmäämme kuuluvat myös henkilöt, joilla on motorisen oppimisen vaikeus. Lue aiheesta lisää Innostun liikkumaan -sivustolla

Lue lisää liikuntatoiminnasta CP-liiton sivustolta.⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠


Yhteystiedot

Hanna Ihantola

järjestösuunnittelija 

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

044 059 2635

hanna.ihantola(a)cp-liitto.fi

Suomen CP-liiton verkkosivusto