Parkinsonliitto

Parkinsonliitto ry on ollut valtakunnallinen potilasjärjestö vuodesta 1987 ja liikuntajärjestö vuodesta 2003 lähtien. Liiton kohderyhminä ovat liikehäiriösairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä. Liikehäiriösairauksia ovat mm. Parkinsonin ja Huntingtonin taudit, dystonia, essentiaalinen vapina sekä erilaiset epätyypilliset parkinsonismi-sairaudet.

Liikuntatoiminnan valtakunnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa liiton liikuntasuunnittelija yhdessä potilas- ja asiantuntijajäsenistä koostuvan liikuntatoimikunnan kanssa. Vuosittainen valtakunnallinen liikuntakysely tuo suunnitteluun mukaan myös jäsenistön näkemykset ja toiveet.

Liikunnan vapaaehtoistoimijat eli paikallisyhdistyksissä toimivat liikuntavastaavat ja kerhojen kerhonliikuttajat organisoivat alueellista liikuntatoimintaa sekä ohjaavat ja innostavat jäsenistöä liikkumaan.

Monipuolinen liikunta on liikehäiriösairauksien hoidossa lääkityksen ohella tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä. Tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairastuneille välitetään oman jäsenlehden, tiedotteiden ja kotisivujen välityksellä.

Liitto järjestää potilasryhmilleen teemallisia liikuntakursseja sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa.

Lue lisää liikuntatoiminnasta ja liikunnan vapaaehtoistoimijoista Parkinsonliiton sivustolta. 


Liikunnan yhteyshenkilö

Taina Piittisjärvi

kuntoutus- ja liikuntasuunnittelija, fysioterapeutti amk

Erityisosaamiskeskus Suvituuli

PL 905, 20101 Turku

050 406 8328

taina.piittisjarvi(a)parkinson.fi

Parkinsonliiton verkkosivusto