Parkinsonliitto

Parkinsonliitto ry on ollut valtakunnallinen potilasjärjestö vuodesta 1987 ja liikuntajärjestö vuodesta 2003 lähtien. Liiton kohderyhminä ovat liikehäiriösairauksia sairastavat sekä heidän läheisensä. Liikehäiriösairauksia ovat mm. Parkinsonin ja Huntingtonin taudit, dystonia, essentiaalinen vapina sekä erilaiset epätyypilliset parkinsonismi-sairaudet.

Liikuntatoiminnan valtakunnallisesta suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa liiton liikuntasuunnittelija yhdessä potilas- ja asiantuntijajäsenistä koostuvan liikuntatoimikunnan kanssa. Vuosittainen valtakunnallinen liikuntakysely tuo suunnitteluun mukaan myös jäsenistön näkemykset ja toiveet.

Liikunnan vapaaehtoistoimijat eli paikallisyhdistyksissä toimivat liikuntavastaavat ja kerhojen kerhonliikuttajat organisoivat alueellista liikuntatoimintaa sekä ohjaavat ja innostavat jäsenistöä liikkumaan.

Monipuolinen liikunta on liikehäiriösairauksien hoidossa lääkityksen ohella tärkeä osa toimintakyvyn ylläpitämistä. Tietoa liikunnasta ja sen merkityksestä sairastuneille välitetään oman jäsenlehden, tiedotteiden ja kotisivujen välityksellä.

Liitto järjestää potilasryhmilleen teemallisia liikuntakursseja sekä yksilöllistä ja ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa.

Lue lisää liikuntatoiminnasta ja liikunnan vapaaehtoistoimijoista Parkinsonliiton sivustolta. 


Liikunnan yhteyshenkilö

Reetta Siltanen

järjestösuunnittelija

Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

0400 856 005

reetta.siltanen(a)parkinson.fi

Parkinsonliiton verkkosivusto