Neuroliitto

Neuroliitto tarjoaa sairastaville ja heidän läheisilleen ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa. Neuroliitto on myös valtakunnallinen liikuntajärjestö, ja liitolla on oma liikunnan neuvottelukunta.

Liikuntatoimintaa on Neuroliitossa tehty jo yli 20 vuoden ajan. Liikunta-asioissa toimii Neuroliitossa liikuntapalveluiden erikoissuunnittelija ja jokaisessa 25 jäsenyhdistyksessä on nimetty liikuntavastaava. Yhdistykset toimivat alueellisesti ja niissä on yli 100 paikallista kerhoa.

Liikuntatoiminta on:

  • yhteistyötä järjestöjen, kuntien, terveydenhuollon ja liikunnan ammattilaisten sekä oppilaitosten kanssa
  • ohjausta ja suunnitteluapua jäsenyhdistyksille, jotta he voivat järjestää liikunta- ja lajikokeilutapahtumia sairastuneille ja heidän läheisilleen
  • vaikuttamista tilojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä liikunnan apuvälineiden saatavuuteen

Liiton toimittamassa Avain-lehdessä julkaistaan vakituista liikuntapalstaa.


Liikunnan yhteyshenkilö

Riitta Samstén

erikoissuunnittelija

Vaihemäentie 10, 21250 Masku

0400 828 536

riitta.samsten(a)neuroliitto.fi

Neuroliiton verkkosivusto