Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto tukee munuais- tai maksasairauteen sairastuneita ja elinsiirron saaneita sekä heidän läheisiään ja ajaa sairastuneiden etuja. Liittoon kuuluu 19 jäsenyhdistystä, joissa on yhteensä 6000 henkilöjäsentä.

Jäsenistöä kannustetaan liikkumaan. Heille jaetaan tietoa liikunnan terveysvaikutuksista sekä eri liikuntamahdollisuuksista. Liikunta on tärkeällä sijalla myös liiton järjestämillä kuntoutuskursseilla.

Munuais- ja maksaliiton jäsenyhdistyksissä toimii liikunnasta vastaavia vapaaehtoistoimijoita, jotka järjestävät erilaisia liikuntaryhmiä paikallistasolla.

Liikkuminen munuais- ja maksasairaiden kohdalla on merkityksellistä. Liikunta ei paranna, mutta se voi hidastaa taudin etenemistä. Munuaisen tai maksansiirto on yksi hoitomuoto näiden sairauksien hoidossa. Jotta elinsiirto voidaan tehdä, tulee olla mahdollisimman hyvässä kunnossa.


Liikunnan yhteyshenkilö

Maarit Heinimäki

järjestösuunnittelija, munuaissairaanhoitaja

Aleksanterinkatu 21 A, 33100 Tampere

050 362  6470

maarit.heinimaki(a)muma.fi

Munuais- ja maksaliiton verkkosivusto