MIELI Suomen Mielenterveys

MIELI Suomen Mielenterveys ry:n tehtävä on edistää mielenterveyttä ja ehkäistä ongelmia. Puolustamme kaikkien yhtäläistä oikeutta hyvään mielenterveyteen. Liikunnan vaikutuksista hyvinvoinnille ja sitä kautta mielenterveydelle on saatu runsaasti myönteisiä tutkimustuloksia.

MIELI ry:ssä on toteutettu useita liikuntaan ja mielenterveyteen liittyviä hankkeita, koottu Liiku mieli hyväksi verkostoa, ja koulutettu alan ammattilaisia.  Asiantuntijayhteistyönä on laadittu valtakunnalliset liikunta- ja mielenterveysalan kehittämislinjaukset eri toimijoiden työn tueksi. Suunnitelman taustalla on ollut huoli koko väestön, erityisesti syrjäytymisvaarassa ja heikommassa asemassa olevien ihmisten mielenterveydestä ja liikkumisesta.

Lisäksi MIELI ry on kouluttanut vuosia liikunta- ja hyvinvointivastaavia paikallisiin mielenterveysseuroihin. MIELI ry:n hyvinvointivastaavien koulutuksissa on painotettu yhteisöllisyyttä sekä luonnon ja metsän hyvinvointivaikutuksia. 

Valtakunnallisesti paikallistoiminnassa kokoontuu vuoden aikana yli kaksikymmentä liikuntapainotteista ryhmää. Ryhmissä on parisataa osallistujaa, joten niissä kohtaa kaiken kaikkiaan noin neljätuhatta liikkujaa.


Liikunnan yhteyshenkilö

Sinikka Kähkönen

suunnittelija, hyvinvointitoiminta

Pohjoisrantakatu 14, 94100 Kemi

040 770 3009

sinikka.kahkonen(a)mieli.fi

MIELI ry:n verkkosivusto