Mielenterveyden keskusliitto

Mielenterveyden keskusliitto ry (MTKL ry) on valtakunnallinen kaikkien mielenterveysongelmia kokeneiden ihmisten järjestö. MTKL:n jäsenyhdistyksiä on n. 150 ympäri Suomea. 

Liikunta tutkitusti edistää fyysistä ja psyykkistä terveyttä. MTKL:n liikuntatoiminnan tarkoitus on lisätä liikuntaa mielenterveyskuntoutujien keskuudessa. 

MTKL tukee jäsenyhdistystensä liikuntatoimintaa mm. järjestämällä koulutuksia. Koulutuksessa perehdytään esimerkiksi yhdistysten liikuntatoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen. 

Monessa yhdistyksessä toimii vapaaehtoisia liikunnan vertaisohjaajia, liikuntavastaavia. He voivat innostaa muita jäseniä liikkumaan, viestiä liikuntamahdollisuuksista muille sekä ohjata liikuntaryhmiä. Yhdistyksissä liikutaan monipuolisesti harrastaen mm. salibandyä, kävelyä ja vesiliikuntaa. 

MTKL järjestää valtakunnallisia liikuntatapahtumia jäsenyhdistyksilleen ja niiden jäsenille sekä muille mielenterveystahoille. Valtakunnalliset liikuntatapahtumat koetaan jäsenistön keskuudessa tärkeiksi tapahtumiksi, koska ne antavat motivaatiota liikkua ympäri vuoden sekä ovat tärkeitä kohtaamispaikkoja vertaisten kesken.

Lue lisää liikuntatoiminnasta MTKL:n sivustolta.


Liikunnan yhteyshenkilö

Kati Rantonen

liikunta-asiantuntija

Mielenterveyden keskusliitto ry

Piippukatu 11, 40100 Jyväskylä

046 920 6427

kati.rantonen(a)mtkl.fi

Mielenterveyden keskusliiton verkkosivusto